Pravidla ringetu

Ringetové hřiště odpovídá rozměrům klasické ledové plochy pro lední hokej. Ale na rozdíl od hokeje, chybí středová (půlící) čára. Kruhy pro volné rozehrání mají vyznačené jejich průměry a místa pro postavení hráčů. Čáry volné hry vymezují v koncových třetinách zakázané pásmo. V něm se mohou v daném okamžiku pohybovat pouze tři hráči z každého družstva. Naopak v prostoru mezi volnými čarami (ve zvětšeném středovém pásmu), mohou být všichni hráči. Brankoviště jsou půlkruhová, s brankami stejných rozměrů jako v ledním hokeji.

ring

Družstva, hráči a jejich výstroj

Hraje se dutým gumovým kroužkem (ringem). Vnitřní rozměr ringu musí být mezi 10,7 – 11,3cm, vnější rozměr 16,3 – 16,8cm a tloušťka 2,5 – 2,9cm. Protože ring se kontroluje lépe než puk, je hra rychlejší a techničtější než lední hokej, navíc nehrozí takové nebezpečí úrazu.

Družstvo může mít maximálně 20 hráčů, minimálně 7.

Hráčská ringetová výstroj: 1. Helma 2. Ringetová mřížka (může být i hokejová) 3. Chrániče loktů 4. Hokejové brusle 5. Převlečné kalhoty 6. Rukavice 7. Vnitřní kalhoty (girdle) 8. Chrániče kolen 9. Chránič krku 10. Vesta (povinné pro hráče do 15ti let) 11. Ringetová hůl
Hráčská ringetová výstroj: 1. Helma 2. Ringetová mřížka (může být i hokejová) 3. Chrániče loktů 4. Hokejové brusle 5. Převlečné kalhoty 6. Rukavice 7. Vnitřní kalhoty (girdle) 8. Chrániče kolen 9. Chránič krku 10. Vesta (povinné pro hráče do 15ti let) 11. Ringetová hůl
Brankářská výstroj je shodná s hokejovou. Místo klasické lapačky lze použít speciální ringetovou brankářskou rukavici nebo dvě vyrážečky.
Brankářská výstroj je shodná s hokejovou. Místo klasické lapačky lze použít speciální ringetovou brankářskou rukavici nebo dvě vyrážečky.

 

Pravidla hry

Při hře může mít každé družstvo na ledě nejvýše šest hráčů, pět v poli a brankářem. Družstvo může odvolat brankáře a nahradit ho hráčem v poli. V případě, že toto družstvo se brání ve vlastní třetině, může některý hráč brankáře nahradit a vztahují se na něj stejná pravidla, jako platí pro brankáře.

Hrací doba je 4 x 15 minut čistého času. Vítězí družstvo, které dosáhne většího počtu gólů. Při nerozhodném výsledku následuje prodloužení o 15 minut, které končí po dosažení prvního gólu. Během řádné hrací doby má každé družstvo nárok na dva oddechové časy v délce 30 sekund. O jeden oddechový čas je možné požádat ještě při prodloužení.

V ringetu je omezena délka útoku na 30 vteřin. Čas útoku se začíná měřit v okamžiku, kdy družstvo získá ring. Při každém přerušení hry se čas útoku zastaví. Čas na útok se znovu nastaví na 30 vteřin, když tým, který má ring vstřelil gól, nebo pokud se ringu dotkne soupeřův brankář a vyrazí ho mimo brankoviště, nebo když ring získá druhé družstvo, anebo v případě, kdy je avízovaný trest pro tým, který nemá ring.

Ring je veden, přihráván i střílen holí zasunutou do jeho vnitřního prostoru. Postavení mimo hru v ringetu neplatí, ale pokud má hráč ring na své holi, nesmí ho sám zavést vpřed přes modrou čáru třetiny. Může ho pouze nahrát nebo vyhodit. Hráč, který ring přes modrou čáru nahrál nebo vyhodil, se nesmí ringu dotknout dříve, než se ho dotkne jiný hráč. Nelze také přihrávat přes dvě modré čáry, píská se zakázané uvolnění. V brankovišti se může pohybovat pouze brankář, která ring chytá nebo vyráží kteroukoliv částí svého těla. Pokud brankář ring chytí, musí jej do 5 vteřin rozehrát mimo brankoviště a nesmí se ho znovu dotknout, dokud se ringu nedotkne jiný hráč.

Volné rozehraní je na začátku každé čtvrtiny (i prodloužení) a po gólech ze středového bodu. Ve všech ostatních případech přerušení hry ho rozehrává neprovinivší se družstvo ze středu nejbližšího kruhu nebo brankář ze svého brankoviště. Ring musí být rozehrán ven z kruhu či brankoviště a rozehrávající hráč se ho nesmí znovu dotknout, dokud s ním nehrál jiný hráč. Ostatní hráči se při rozehrání musí zdržovat mimo kruh pro volnou rozehrávku či brankoviště.

 Tresty

Tresty jsou obdobné jako v ledním hokeji. Výjimkou je hra tělem, která není v ringetu povolena.

Při menším trestu je hráč vyloučen na 2-4 minuty podle závažnosti prohřešku a trest si odpyká na trestné lavici. Jeho družstvo po tuto dobu hraje v oslabení. Tým může odpykávat pouze dva tresty najednou. V případě dalšího trestu, se tento trest odloží až do ukončení předchozího trestu. Pokud je tým oslaben o dva hráče, mohou se v obraném pásmu tohoto družstva pohybovat pouze dva bránící hráči (místo obvyklých tří). Trest končí jeho vypršením, nebo pokud potrestaný tým obdrží gól.

Vyšší trest končí pouze jeho vypršením. Tzn., že nekončí ani v případě, kdy provinivší se družstvo obdrží gól.

Kompletní pravidla v anglickém jazyce naleznete zde

 Pravidla miniringetu

Miniringet se hraje na šířku hřiště v pásmu od bočního hrazení k první modré čáře. Brankoviště jsou půlkruhová, s brankami stejných rozměrů jako v ledním hokeji. Hřiště je rozděleno půlící červenou čarou.

Ringette_rink2Při hře může mít každé družstvo na ledě nejvýše čtyři hráčů, tři v poli a brankáře. Družstvo může odvolat brankáře a nahradit ho hráčem v poli.

Hrací doba je volitelná. Vítězí družstvo, které dosáhne většího počtu gólů. Při nerozhodném výsledku může následovat prodloužení, které končí po dosažení prvního gólu.

Délka útoku je zkrácena na 15 vteřin (pro mladší hráče není délka útoku omezena). Čas útoku se začíná měřit v okamžiku, kdy družstvo získá ring. Při každém přerušení hry se čas útoku zastaví. Čas na útok se znovu nastaví na 15 vteřin, když tým, který má ring vstřelil gól, nebo pokud se ringu dotkne soupeřův brankář a vyrazí ho mimo brankoviště, nebo když ring získá druhé družstvo, anebo v případě, kdy je avízovaný trest pro tým, který nemá ring.

Ring je veden, přihráván i střílen holí zasunutou do jeho vnitřního prostoru. Postavení mimo hru v ringetu neplatí, ale pokud má hráč ring na své holi, nesmí ho sám zavést vpřed přes půlící červenou čáru. Může ho pouze nahrát nebo vyhodit. Hráč, který ring přes červenou čáru nahrál nebo vyhodil, se nesmí ringu dotknout dříve, než se ho dotkne jiný hráč. V brankovišti se může pohybovat pouze brankář, který ring chytá nebo vyráží kteroukoliv částí svého těla. Pokud brankář ring chytí, musí jej do 5 vteřin rozehrát mimo brankoviště a nesmí se ho znovu dotknout, dokud se ringu nedotkne jiný hráč.

Volné rozehraní je na začátku každé hrací části (i prodloužení) a po gólech ze středového bodu. Ve všech ostatních případech přerušení hry ho rozehrává brankář ze svého brankoviště. Ring musí být rozehrán ze středového bodu nebo z brankoviště a rozehrávající hráč se ho nesmí znovu dotknout, dokud s ním nehrál jiný hráč.

Při menším trestu je hráč vyloučen na 1 nebo 4 minuty podle závažnosti. Jeho družstvo po tuto dobu hraje v oslabení. Tým může odpykávat pouze jeden trest najednou. V případě dalšího trestu, se tento trest odloží až do ukončení předchozího trestu. Pokud je tým oslaben o hráče, mohou se v obraném pásmu tohoto družstva pohybovat pouze dva bránící hráči (místo obvyklých tří). Trest končí jeho vypršením, nebo pokud potrestaný tým obdrží gól.

Vyšší trest končí pouze jeho vypršením. Tzn., že nekončí ani v případě, kdy provinivší se družstvo obdrží gól.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

oficiální stránky Českého svazu ringetu