Podpořte nás

Český svaz ringetu hledá sponzory, partnery i drobné dárce pro reprezentaci, ringetové soutěže a rozvojové projekty, např. „Pojď hrát ringet!“
Kromě finančních prostředků uvítáme jakoukoliv materiální pomoc. Nejvíce postrádáme ringetové/hokejové vybavení pro děti do 12ti let, ringetové hole, ringy a tréninkové pomůcky.
Můžeme Vám nabídnout:
  • umístění reklamních bannerů na oficiálních svazových stránkách a facebookovém profilu
  • umístění reklamy na svazových tiskovinách
  • uvedení loga partnera v rámci propagace ringetu v televizi
  • umístění reklamy na dresech, kalhotách a helmách
  • umístění banneru na zimních stadionech v ČR při ringetových akcích
  • účast na společenských a kulturních akcích pořádaných svazem
  • možnost informačních nebo prodejních míst při akcích ČSRI
  • možnost účastnit se předávání cen
  • možnost uvedení loga na merchandise produktech ČSRI

Samozřejmostí je uzavření sponzorské smlouvy (smlouva o reklamní kampani) nebo darovací smlouvy.

V případě zájmu nás, prosím, neváhejte kontaktovat na hulkova@ringet.cz.
Číslo našeho účtu: 270352110/0300 (Československá obchodní banka, a.s.), variabilní symbol pro dárce 9999.

Sponzoring – sponzorská smlouva je dvoustranným právním jednáním (tzv. vy dáte peníze a neziskovka vás bude propagovat). Máte tedy nárok na protiplnění. Sponzorství je výhodné také z pohledu daní. Vaše poskytnutá částka je uznatelným nákladem na propagaci a reklamu, tudíž je můžete zahrnout do základu daně.


Podmínky pro odečet daru od základu daně dle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů:
Podmínky pro fyzické osoby, včetně zaměstnanců, (podle § 15 odst. 5 zákona o dani z příjmu):

Od základu daně mohou fyzické osoby (včetně zaměstnanců) odečíst hodnotu bezúplatných plnění (darů), pokud úhrnná hodnota bezúplatných plnění (darů) ve zdaňovacím období (kalendářní rok) přesáhne 2 % ze základu daně anebo činí alespoň 1000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 15 % ze základu daně. Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) uplatňují odpočet darů z daní přímo ve svém daňovém přiznání. Zaměstnanci, kteří si podávají vlastní daňové přiznání, uplatní odpočet obdobně jako OSVČ – tedy ve svém daňovém přiznání. Zaměstnanci, jimž daňové vyrovnání zpracovává zaměstnavatel, předkládají potvrzení o poskytnutí daru své mzdové účtárně jednou ročně, nejpozději do poloviny února a to za celý předchozí rok. Snížení daňového základu se následně projeví v rámci daňového vyrovnání ve vyšší březnové výplatě.

Podmínky pro právnické osoby (podle § 20 odst. 8 zákona o dani z příjmu):

Od základu daně mohou právnické osoby odečíst hodnotu darů, pokud hodnota bezúplatných plnění (darů) činí alespoň 2000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 10 % z již sníženého základu daně. Pro daňové účely musí jít tedy minimálně o dar ve výši alespoň 2000 Kč

oficiální stránky Českého svazu ringetu