Mistrovství ČR 2016

Propozice Mistrovství České republiky v ringetu 2016

mcr

Pořadatel: Český svaz ringetu
Termín a místo: 21.7.-24.7.2016, Praha

Startovné: zdarma

Věkové omezení 15+. Mladším je umožněn start pouze s písemným souhlasem rodičů a s lékařským potvrzením o zdravotní způsobilosti ke startu na MČR.

Přihlášky týmů na MČR (zde ke stažení) je nutné odeslat do 20.6.2016 na e-mail: sekretariat@ringet.cz. Týmy doposud neregistrované v ČSRI musí navíc vyplnit registrační formulář pro kluby (zde ke stažení) a uhradit registrační poplatek v částce 2.500,- Kč na účet ČSRI číslo: 270352110/0300, VS: 4001, do poznámky uveďte název klubu. Více informací pro nové kluby naleznete zde.

Přihlásit se mohou i jednotlivé hráčky bez klubové příslušnosti a to do 5.7.2016. Registrace neregistrovaných hráček bude probíhat 21.7.2016 před prvním utkáním. Hráčka vyplní registrační lístek, přidá pasovou fotografii a uhradí registrační poplatek 50,- Kč. (registraci lze provést i elektronicky, více zde). Bez platné registrace není možná účast na mistrovství ČR.
Volné hráčky budou rozděleny mezi týmy podle předem stanoveného klíče, a to postupným výběrem 16.7.2016. Týmy volí v pořadí, ve kterém byly přihlášeny na MČR.

Soupiska: minimální počet 7 + 1 brankářka. Vedoucí týmů jsou povinni zapsat soupisku do zápisu k utkáním před první zápasem.

Zdravotní dozor bude zajištěn pořadatelem. (účastníci startují na vlastní riziko)

Hrací systém: bude upřesněn podle počtu přihlášených týmů a to do 6.7.2016

Hraje se podle oficiálních pravidel IRF.

Ceny: Vítěz – Mistr České republiky v ringetu – získá putovní pohár, který je povinen v určeném termínu vrátit zpět pořadateli, stejně tak cenu pro nejužitečnějšího hráče mistrovství ČR. Do trvalého držení pak získají menší trofeje, stejně tak týmy na 2. a 3.místě. Pro první tři týmy jsou připraveny medaile.

Kontaktní osoby:
Veronika Hůlková tel. 731 184 342
Lenka Kobyláková tel. 603 450 663

e-mail: sekretariat@ringet.cz

oficiální stránky Českého svazu ringetu