Archiv rubriky: ČSRI

Měsíc do Mistrovství světa

ringette-feature-1024x594

Zbývá už jen měsíc do prvního zápasu našich hráček na Mistrovství světa v Kanadě!!

Stále hledáme partnery, kteří nám pomohou finančně či materiálně zabezpečit náš tým. Ringet je u nás stále hodně mladým sportem, a tak si hráčky téměř všechny náklady platí ze svého. Každá i sebemenší pomoc je velice vítána. Číslo našeho účtu: 270352110/0300.
Pro více informací pište na e-mail: hulkova@ringet.cz. Děkujeme za Vaši podporu!

The Czech national team has just one month before first game! 2017 World Ringette Championships, in Mississauga. Our team will be there for the second time. Ringette is still new sport in our country, so our players have to pay almost everything by themselves. We kindly ask if you can help our team.. Every kind of support is still very welcome.
Number of our account is IBAN: CZ31 0300 0000 0002 7035 2110, BIC: CEKOCZPP or paypal account: hulkova@ringet.cz. If you have any questions, do not hesitate to ask us at email: hulkova@ringet.cz.
Also you can support us here: https://www.generosity.com/…/help-czech-ringette-go-to-the-…
Thank you for your help!!!

 

Ringetový svátek

Český ringetový svátek, i tak by se dalo pojmenovat období od 16. – 24.7.2016. Hned tři ringetové akce hostila Praha – 2.ročník mezinárodního letního kempu, Challenge Cup a 1. Mistrovství České republiky v ringetu. A s kým jiným si o všem popovídat, než s prezidentkou Českého svazu ringetu, Veronikou Hůlkovou.

Než se dostaneme k jednotlivým akcím, jak celkově hodnotíte toto období?

Myslím, že nemohu hodnotit jinak než pozitivně. Většina našich cílů byla splněna. Model přípravného kempu spojeného s turnajem se osvědčil a pokusíme se jej zachovat i do dalších let. Z několika důvodů jsme musely do stejného období zařadit i 1.Mistrovství republiky, které se také podařilo, i v tak nabitém programu dobře zvládnout. Všechny naše hráčky předvedly výborné výkony a objevily se i nové naděje, které budeme chtít zapracovat do národního týmu.

Co přinesl 2.ročník Mezinárodního kempu v Praze?

Letošního ročníku se účastnilo více hráčů než předešlý rok. Podařilo se nám pokračovat ve spolupráci s trenérkou kemppraha2016Margie Carter (CAN) a hlavní trenérské žezlo letos po Sini Forsblom převzala Anu Pitkänen (obě FIN). Absolvovaly jsme 10 tréninkových jednotek na ledě, které byly zaměřeny na základní ringetové dovednosti, bruslení a herní systémy v obraném a útočném pásmu.

Pokračování textu Ringetový svátek

fundraising akce

Moc děkujeme za pomoc našim dobrovolníkům – Dominique Rodrigue, Emma Gray, Lisa Rausch, Radek Dán, Lenka Kobyláková a Frankie!! Největší poděkování však patří všem, kteří přispěli během naší na rozvoj českého ringetu. Velice si této pomoci vážíme!!!!
Přispět na rozvojové projekty Českého svazu ringetu můžete kdykoliv, a to na náš účet: 270352110/0300 (Československá obchodní banka, a.s.), Zahraniční platby: IBAN: CZ31 0300 0000 0002 7035 2110, BIC: CEKOCZPP, případně prostřednictvím paypal účtu: sekretariat@ringet.cz. Děkujeme!!!!13754468_1089841794404330_7963294027074811668_n

Mistrovství světa v Kanadě 2017

finskokanadaMistrovství světa v Helsinkách 2016 je minulostí. Pomyslnou štafetu přebírá Kanada. Doufejme, že v listopadu 2017 uvidíme opět i české barvy. Již nyní hledáme partnery, sponzory i drobné dárce, kteří by pomohli v pokračování českého ringetového snu. Bližší informace Vám rádi poskytneme na e-mailu: sekretariat@ringet.cz. Číslo účtu: 270352110/0300, mezinárodní platby IBAN: CZ31 0300 0000 0002 7035 2110, BIC: CEKOCZPP, CESKY SVAZ RINGETU. Děkujeme

The 2016 World Ringette Championships in Helsinki 2016 is over. The imaginary relay is given to Canada. We hope, that in November 2017, will see again also czech colours. We already have started to look for partners, sponsors and also for small supporters, who could help us to continue with Czech ringette dream. If you need any further details do not hesitate to contact us on e-mail: sekretariat@ringet.cz . Account number: 270352110/0300, for international payment IBAN: CZ31 0300 0000 0002 7035 2110, BIC: CEKOCZPP, Czech Ringette Association. Thank you

Oficiální poděkování

team2015sponzorJménem svým i jménem Českého svazu ringetu bych ráda poděkovala Mezinárodní ringetové federaci, všem zúčastněným týmům, dobrovolníkům, všem našim partnerům a sponzorům, reprezentačnímu výboru ČSRI i dalším jednotlivcům, kteří nám umožnili účast na Mistrovství světa v Helsinkách. Největší poděkování však patří realizačnímu týmu a především samotným hráčkám za předvedené výkony a reprezentaci České republiky na ledě i mimo něj. Děkuji za jednotné týmové rozhodnutí odehrát všechny naše zápasy na čistý čas i bez ohledu na výsledek a únavu. Věřím, že všechny získané zkušenosti společně využijeme k dalšímu rozvoji ringetu v České republice. Je mi obrovskou ctí, že jsem se této první významné události českého ringetu mohla zúčastnit právě s Vámi a těším se na další společné ringetové chvíle. Na závěr nesmím zapomenout na Eiju Immonen, fanoušky v Helsinkách a na krásné přivítání na letišti v Praze. Ještě jednou všem moc děkuji!
Veronika Hůlková

In my name and in the name of Czech Ringette Association I would like to thank to International Ringette Federation (IRF), to all participating teams, to volunteers, to all our partners and sponsors, to the representation comittee of ČSRI and to another individuals, who helped us to be on the World Championship in Helsinki. The biggest thanks belongs to realization team and mainly to players themselves for shown performance and representation of Czech republic on ice and beyond. Thank you for united team decision to play all matches in full time regardless of the score and of the tiredness. I believe, that all gathered experiences will be used for developping of ringette in Czech republic. I am honored, that I could be part of this first important event of Czech ringette just with you and I am looking forward to another shared ringette moments. At the end I should not forget to Eija Immonen, fans in Helsinki and for nice welcome in Prague at the airport. Once more thanks to all of you!
Veronika Hůlková
President of Czech Ringette Association

„Na Mistrovství jedeme hlavně sbírat cenné zkušenosti“

Již za pár dní čeká české hráčky premiérové vystoupení na Mistrovství světa ve Finsku. Nejen o mistrovství, ale i o budoucnosti ringetu u nás, jsme si popovídali s předsedkyní Českého svazu ringetu, Veronikou Hůlkovou.

1) Historie ringetu u nás je velmi krátká. Většina hráček hraje ringet teprve 2 roky. Jak vidíte jejich šance proti zkušenějším týmům?

Vlastně to nejsou ani dva roky. První ringetový zápas jsme odehrály teprve v červenci 2014. Máme za sebou jen necelých 20 mezinárodních utkání, česká soutěž zatím není. A téměř polovina týmu spočítá odehrané zápasy na prstech jedné ruky. Na Mistrovství jedeme hlavně sbírat cenné zkušenosti.

2) Proč tedy neletí hráčky, které prošly celým přípravným obdobím?

Kostra týmu je stále stejná. Jsme úplně na začátku, doufám, dlouhé cesty. Momentálně nám chybí materiální a finanční podpora. Téměř veškeré náklady si platí hráčky z vlastního. Z těchto důvodů budou některé opory na MS chybět. Účast na Mistrovství je pro rozvoj ringetu v ČR velmi důležitá, proto jsme se rozhodli i přes nezkušenost týmu letět již tento rok.

3) Při pohledu na statistiky z minulých ročníků Vás tedy musí mrazit. Jak je tým připravený na podobně vysoké výsledky?

V ringetu celkově padá hodně gólů, ale i tak nás opravdu trochu straší výsledky z loňských MS, kdy i zkušené týmy inkasují 30 a více gólů v jednom zápase. Bude to fyzicky, ale i psychicky hodně náročné. Musím poděkovat všem hráčkám i celému realizačnímu týmu, že i navzdory všem okolnostem a předpokladům, chtějí reprezentovat český ringet na tak významné události.

4) Velká tíha bude ležet přímo na Vás. Jste zároveň brankářkou týmu. Jak se Vy osobně vyrovnáte s nelehkou rolí?

To je těžká otázka. V podobné situaci jsme ještě nebyly, takže ani já nedokážu přesně říct, jak se budu v zápasech cítit. Věřím, že soudržnost a vzájemná podpora celého týmu nám všem může pomoci.

5) Ringet na Slovensku má mnohem delší tradici než u nás, přesto se Mistrovství světa účastní také poprvé. Jak tipujete výsledek Česko-Slovenského klání?

Ringet hrají sice déle, ale ani na Slovensku není pravidelná soutěž. Tipovat si netroufám, vzájemný zápas je na programu až ke konci turnaje, takže ani jeden tým nebude mít sil na rozdávání. Uvidíme, může rozhodnout každá maličkost. Ale doufám ve vyrovnaný zápas.

6) Opusťme už MS. Co čeká český ringet v následujících měsících?

Do konce března se chystají závěrečné dva turnaje Českého ringetového poháru. Podobný model chceme zachovat i na další rok. A na přelomu března a dubna by mělo proběhnout první Mistrovství České republiky žen i smíšených družstev. Pokračovat bude i projekt „Pojď hrát ringet“. V Praze by měly začít koncem ledna pravidelné tréninky pro nové hráčky a hráče a ringetová školička pro nejmenší. Snažíme se i o znovuobnovení školičky ve Vlašimi, kde byl projekt přerušen kvůli nedostatku financí.

7) A co ostatní ringetová města? Klášterec a Roudnice?

Vše je o financích. Momentálně nám chybí prostředky, kluby zatím nemají ani dostatečný počet členů na samofinancování pravidelných tréninků. Nemůžeme týmům pomoci ani s nedostatkem holí a ringů. Vše teď leží v rukách manažerů.

8) A co reprezentace po MS?

Hráčky budou mít zasloužené volno. Nejbližší akce je plánovaná až na konec dubna. Za to manažeři reprezentace a celý výbor ČSRI si volno musí odepřít. Již teď hledáme partnery pro další Mistrovství světa v Kanadě (přelom roku 2016-2017). Pokud se nám nepodaří zajistit do konce roku 2015 dostatek prostředků, mistrovství v Kanadě se účastnit nebudeme. Rozpočet oproti MS v Helsinkách je třikrát vyšší, takže nás čeká nelehký úkol. Prioritou v roce 2015-17 je především stabilizace zázemí českých týmů, rozšíření základny a nastartování dlouhodobé soutěže.

Děkujeme za odpovědi a přejeme hodně štěstí nejen na Mistrovství světa v Helsinkách.

Hledáme sponzory

czechteam2015Přesně jeden měsíc zbývá do odletu našich reprezentantek na Mistrovství světa v ringetu (Helsinky), kterého se český tým zúčastní úplně poprvé. Ringet je u nás hodně mladým sportem, a tak si hráčky téměř všechny náklady platí ze svého. Podpořit je můžete i Vy, a to nejen finančně, ale i materiálně. Každá i sebemenší pomoc je stále vítána. Číslo našeho účtu: 270352110/0300. Pro více informací pište na e-mail: hulkova@ringet.cz. Děkujeme za Vaši podporu!

The Czech national team has just one month before leaving to 2016 World Ringette Championships, in Helsinki. Our team will be there for the very first time. Ringet is quite new sport in our country, so our players have to pay almost everything by themselves. We kindly ask if you can give us any sponsorship, material or financial. Every kind of support is still very welcome. Number of our account where you can send money is IBAN: CZ31 0300 0000 0002 7035 2110, BIC: CEKOCZPP or paypal account: hulkova@ringet.cz. If you have any questions, do not hesitate to ask us at email: hulkova@ringet.cz. We thank you for your help.