Hledáme sponzory

czechteam2015Přesně jeden měsíc zbývá do odletu našich reprezentantek na Mistrovství světa v ringetu (Helsinky), kterého se český tým zúčastní úplně poprvé. Ringet je u nás hodně mladým sportem, a tak si hráčky téměř všechny náklady platí ze svého. Podpořit je můžete i Vy, a to nejen finančně, ale i materiálně. Každá i sebemenší pomoc je stále vítána. Číslo našeho účtu: 270352110/0300. Pro více informací pište na e-mail: hulkova@ringet.cz. Děkujeme za Vaši podporu!

The Czech national team has just one month before leaving to 2016 World Ringette Championships, in Helsinki. Our team will be there for the very first time. Ringet is quite new sport in our country, so our players have to pay almost everything by themselves. We kindly ask if you can give us any sponsorship, material or financial. Every kind of support is still very welcome. Number of our account where you can send money is IBAN: CZ31 0300 0000 0002 7035 2110, BIC: CEKOCZPP or paypal account: hulkova@ringet.cz. If you have any questions, do not hesitate to ask us at email: hulkova@ringet.cz. We thank you for your help.