Pro kluby

Kluby mající zájem o členství v ČSRI musí vyplnit a odeslat Přihlášku (ZDE ke stažení), kterou zašlou poštou nebo oskenovanou elektronickou cestou na sekretariát ČSRI. (sekretariat@ringet.cz, ČSRI Levského 3199/39, 143 00 Praha 4). Spolu s přihláškou je nutné zaslat kopii Stanov spolku nebo Výpis z obchodního rejstříku. O přijetí nových členů následně rozhoduje Výkonný výbor ČSRI na svém nejbližším zasedání. Zaregistrovaný klub je povinen do 10-ti dní od obdržení potvrzené Přihlášky, odeslat registrační poplatek ve výši 2.500,- Kč na účet číslo: 270352110/0300, VS: 4001, do poznámky je nutné uvést název klubu.

Již registrované kluby platí roční členský poplatek ve výši 2.000,- Kč vždy do 25.2. toho roku, na účet číslo: 270352110/0300, VS: 5001, do poznámky nutné uvést název klubu.

Pouze registrované kluby jsou oprávněné účastnit se Mistrovských soutěží pořádaných svazem.

ČSRI v rámci svých možností poskytuje klubům účastnícím se rozvojového projektu „Pojď hrát ringet“ a „Ringet do škol“ materiální, případně finanční podporu. Více informací na sekretariat@ringet.cz.

 

oficiální stránky Českého svazu ringetu