Online registrace hráčů

„Online registrace hráčů“ k Českému svazu ringetu je určena pouze novým uchazečům ve věku 15 a více let. Po odeslání tohoto formuláře je nutné dodat na sekretariát ČSRI aktuální pasovou fotografii. Lze odeslat i elektronickou cestou v min.rozlišení 532 x 414px na e-mail: sekretariat@ringet.cz.

Pro registraci mladších je nutné vyplnit „Registrační lístek hráčka/hráč“ (ke stažení zde), poté jej zaslat podepsaný zákonným zástupcem hráče společně s aktuální pasovou fotografií na e-mail: sekretariat@ringet.cz nebo na adresu: Český svaz ringetu, Levského 3199, 143 00 Praha 4

Registrační poplatek v částce 50,- Kč uhraďte na účet ČSRI číslo: 270352110/0300, variabilní symbol: 4009, do poznámky uveďte jméno hráče.

oficiální stránky Českého svazu ringetu