Český svaz ringetu

Český svaz ringetu byl založen 14.10.2013 jako střešní organizace všech českých a moravských ringetových klubů, oddílů a ostatních spolků. ČSRI organizuje, řídí, koordinuje a metodicky usměrňuje dle svých stanov, předpisů a nařízení sportovní činnost v ringetu na celém území ČR. Zabezpečuje a řídí činnost všech svých reprezentačních družstev. Podporuje organizování kurzů a školení, zajišťuje podmínky pro výchovu a růst odborných pracovníků, trenérů, hráčů a rozhodčích. ČSRI je členem Mezinárodní ringetové federace. Spolupracuje s Antidopingovým výborem ČR.

oficiální stránky Českého svazu ringetu